برای شبکه کردن کامپیوتر بهتر است که ابتدا گروه بندی را انجام دهیم وکامپیوترهایی که می خواهیم شبکه کنیم دسته بندی کنیم.باید این نکته را در نظر داشته این دسته بندی باعث مسدودشدن کامپیوترها در دسته بندی های متفاوت نمی شود بلکه برعکس دو کامپیوترکه دردو گروه یا دسته گوناگون هستندولی در عین حال اطلاعات یکدیگر را می بینندودرصورت نیاز می توانند ویرایش کنند.در واقع دسته بندی که انجام می دهیم باعث سهولت در جستجو می شود.
ابتدا بررویmy computerکلیک راست

باید این نکته را در نظر داشته این دسته بندی باعث مسدودشدن کامپیوترها در دسته بندی های متفاوت نمی شود بلکه برعکس دو کامپیوترکه دردو گروه یا دسته گوناگون هستندولی در عین حال اطلاعات یکدیگر را می بینندودرصورت نیاز می توانند ویرایش کنند.در واقع دسته بندی که انجام می دهیم باعث سهولت در جستجو می شود.
ابتدا بررویmy computerکلیک راست نماییدوروی گزینه propertiesکلیک کنید.

بعد از باز شدن پنجره systemدرپایین صفحه بر روی گزینه change setings کلیک کنید.

در این شکل برروی گزینهchange کلیک کنید.


 

با باز شدن این صفحه شما نام یک دسته یا گروه را (توضیحات آن در اول صفحه نمایش داده شد)در قسمت workgroupوارد نماییدسپسok کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سپس mycomputerرابازکنیدوازمنوهای بالایی آن گزینهorganizeرا انتخاب سپس گزینه folder and search options کلیک نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت viewرا انتخاب کرده و همانند شکل زیر آیکون هایی که تیک دارند و ندارند را فعال و غیر فعال نمایید وok کنید.
نکته:
دقت نمایید آیکون use sharing wizard تیک نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس در استارت عبارت choose homgroup sharing options را جستجوکنید.

 

 

 

 

 

بعد از جستجو وباز کردن این صفحه ظاهر می شود. همانند شکل زیر عمل نمایید.


 

سپس صفحه زیر باز می شود که همه گزینه ها روی turnon باشد.

در اینجا شما را با منو وکاربردهای این شکل آشنا می کنیم.

network discovery:با turn on کردن این گزینه باعث می شویدکه سیستم شما برای سایرسیستم های متصل به شبکه قابل مشاهده باشد.

file and print sharing:در این قسمت با turn on کردن آن تمام فایل هاو …..را که شما به اشتراک می گذاریدبرای سیستم های درون شبکه قابل رویت است.

public folder sharing:در این قسمت ممکن است شما یک فایل را بر افراد گروه خود بخواهیدفقط نمایش داده شوددراین صورت باید گزینه دوم را انتخاب کنید.با انتخاب گزینه اول تمام سیستم هایی که به شبکه متصل هستند می توانند فایل شما را مشاهده کنند.
درقسمت media sharing شما می توانید فایل های صوتی وویدئویی خود را به نمایش بگذارید.
نکته:
دستگاه های مدیا قابلیت کار در شبکه را دارند و می توانیداز آنها استفاده کنید.

file sharing conections:این قسمت برای سیستم های جدید(پرینترهای جدید)است که در واقع یک سیستم رمز گذاری است.اگر سیستم یا

پرینتر شما قدیمی است گزینه   enable sharing را انتخاب کنید.

درقسمت password protected sharing اگرشما گزینه turnonراانتخاب کنید در واقع از کسی که می خواهداز اطلاعات با سیستم شما استفاده

کندpasswordمی خواهید تا سیستم دیگر password شما را نداشته باشدوامکان دسترسی به سیستم شما را ندارند.

 

 
در این قسمت برای استفاده از فایل های صوتی و تصویری باید روی گزینه choose media starting options کلیک نمایید.

بعد از انجام این کار سیستم را ریست نماییدوکابل را به سیستم وصل کنید.
در آخر به نکته زیر توجه کنید:
برای شبکه کردن کامپیوتر اگر بیش از دو سیستم باشد نیازمند HUB هستید.

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 3 =