مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: 90 درصد درآمد شرکت ارتباطات سیار و 100 درصد درآمد شرکت ارتباطات ثابت متعلق به شرکت مخابرات ایران است.

  بنابراین وقتی مجمع ارتباطات سیار برگزار می‎شود آنچه که درآمد و سود سیار است 90 درصد آن متعلق به شرکت مخابرات ایران خواهد بود. همین طور شرکت ارتباطات ثابت 100 درصد درآمدش متعلق به مخابرات ایران است. ارتباطات ثابت یک شرکت مستقل است و آنچه که به عنوان سود حاصل می‎شود 100 درصدش متعلق به مخابرات ایران خواهد بود.وی ادامه داد: اگر فرض کنیم خود مخابرات ایران فقط به کارهای هلدینگی بپردازد و هیچ درآمد دیگری نداشته باشد، جمع درآمدش می‎شود تلفیق درآمد شرکت ارتباطات سیار که 90 درصد است به علاوه درآمد حاصله از شرکت ارتباطات ثابت و شرکت مخابرات ایران؛ بنابراین مخابرات ایران درآمدش از منابع جدا از این دو شرکت نمی باشد و این سه تا یعنی مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات ثابت هرکدام دارای مجمع جداگانه می باشند و هرکدام کار خودشان را انجام می دهند ولی در مخابرات ایران تلفیق می شوند و یا از نگاه ریاضی با هم جمع می شوند.

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 15 =