دستگاه 149 هزار دلاری برای شبکه های بزرگی که می خواهند دیتای خود یا مشتریان را در امان نگه دارند.سری DX6800 ما بین دستگاههای سری 6700 و 8500 ساخته شده است.

استراتژی موسوم به data storage یا ذخیره سازی دیتا سالهاست بین کمپانی های بزرگ مرسوم است و سازندگانی خود EMC و کوانتوم در این زمینه فعالیت دارند.مدل جدید DXi6800  در رقابت با مدل DataDomain کمپانی EMC با حجم ذخیره سازی 156 ترابایت و با فناوری Deduplicate hard drive array ساخته شده است.کوآنتوم مدعی شده که سری 6800 از هر نوع دستگاه ذخیره سازی EMC    عرضه شده در بازار بهتر است.هاردها در 14 یونیت یک رک جاسازی شده و قدرت ذخیره سازی تا 156 ترابایت را می دهند.سری 6800 در مقایسه با دستگاه EMC DD670 چهار برابر پر سرعت تر است، 50 درصد کمتر فضا اشغال می کند و البته هر دو یک اندازه قیمت دارند: 149 هزار دلار!
پشتیبانی یا backup گرفتن از سیستم
در فناوری اطلاعات، این حمایت می‌تواند مربوط به کپی برداری داده‌ها باشد. آنها در احیای داده‌های اصلی نقش مهم دارند. این نسخه‌های اضافی حمایتی هستند. آنها دو هدف دارند. اولین هدف شامل بازیافت کامپیوتر است و در حالت دوم چند فایل بازیافت خواهد شد. این نوع حمایت آخرین خط تدافعی را تشکیل می‌دهد. در نهایت می‌توان به یک فرآیند گرانولیته دست یافت. نیاز به ذخیره داده‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود. سازماندهی ذخیره می‌تواند یک عامل مهم در حمایت از فرآیند باشد. مدل ذخیره می‌تواند ساختار محل را تغییر دهد. چندین روش برای آرایش داده‌ها در محل‌های متفاوت وجود دارد. قبل از تعیین محل، لازم است استخراج و انتخاب داده‌ها عملی شود. روش‌های زیادی در بهینه کردن داده‌ها وجود دارند. سازمان هایی برای فایل‌ها و منابع داده ای طراحی شده اند و رمزبرداری یک فرآیند مهم در این زمینه است البته باید اقدامات سنجش و اعتبارسازی نیز در نظر گرفته شوند. بنابراین باید گفت محدودیت‌ها و عوامل انسانی در طرح حمایتی نقش بالقوه دارند. به علت همپوشی در این فناوری، سیستم‌های حمایتی با سیستم آرشیو اشتباه می‌شود. حمایت با دیگر فرآیندها تفاوت دارد به این معنا که آرشیوها کپی اولیه داده ای هستند. سیستم حمایتی با سیستم مقاوم نقص تفاوت دارد و سیستم حمایت نشان می‌دهد که یک نقص می‌تواند عامل ضعف داده‌ای باشد.هر نوع استراتژی با مفهوم داده ای ذخیره ای توصیف می‌شود. داده‌ها باید به دقت ذخیره شوند و تا حدی سازمان یافته باشند. این به یک طرح کامل حمایتی اشاره دارد و داده‌ها باید با یک شاخص کامپیوتری شناخته شوند. از کاتالوگ و پایگاه داده ای ارتباطی نیز استفاده می‌شود. چند مدل ذخیره فواید متفاوت دارند. این را می‌توان طرح چرخش حمایتی گفت. یک گنجینه ساختار نیافته می‌تواند ذخیره دیسک فلاپی یا CD-R و DVD-R باشد.اطلاعات حداقل نیز باید حمایت شوند. برای اجرای آسان، بهتر است از سطوح بالای بازیافت استفاده شود.این می‌تواند چند نسخه داده ای را ذخیره کند. در این جا حمایت کامل مورد نظر است. حمایت افزایشی نیز عملی است و سیستم اصلی می‌تواند در یک چهارچوب زمانی خاص در محل اصلی خود واقع شود. بنابراین باید گفت تعیین محل این ساختار در سیستم می‌تواند به سختی انجام شود. رسانه‌هایی مانند نوار و دیسک نوری نقش مهم دارند. این مربوط به مجموعه‌های بلند فرآیندهای افزایشی و ذخیره سازی است.این حمایت با نوع فوق تفاوت دارد بعد از آنکه حمایت کامل عملی شد. در این شرایط باید حمایت نسبی فایل‌ها تغییر کند اگر چه حمایت قبلی نیز موثر بوده است. این نوع فواید شامل بازیافت داده‌های اصلی می‌باشد. لایه گذاری دیفرانسیلی نیز مهم است.این نوع ذخیره مانند ذخیره فوق است. این اختلاف مربوط به عملکرد حمایتی در یک مجموعه عناصر افزایشی است. این مدل انعکاسی از حالت سیستم به صورت حمایت معکوس است. در این شرایط لازم است حمایت اولیه کامل شود. هر نوع حمایت بلافاصله برای فایل‌ها به کار می‌رود. این یک فرآیند افزایش معکوس است. این مدل می‌تواند شامل استفاده از رسانه‌های متحرک باشد.
رسانه ذخیره:
صرف نظر از مدل مورد استفاده، داده‌ها باید دارای رسانه ذخیره باشند. ؛ نوار مغناطیسی: این نوار برای رسانه‌های ذخیره داده ای حجیم مفید است. فرآیند حمایت، آرشیو و تبادل با کمک آن انجام خواهد شد. این نوار می‌تواند ظرفیت و دامنه بالاتر در دیسک سخت داشته باشد. نسبت دیسک سخت عامل مهم در تعیین نوع فضای ذخیره می‌باشد. به این طریق می‌توان از کامپیوترهای بزرگ واصلی استفاده شود. محیط دسترسی متوالی بر میزان خواندن و نوشتن داده‌ها اثر دارد. در این شرایط باید عملکرد سریع تر باشد. ؛ دیسک سخت: نسبت قیمت به ظرفیت در یک دیسک روبه توسعه است. این یک نقش رقابتی با نوار مغناطیسی دارد. فایده اصلی این روند شامل زمان دسترسی کم، ظرفیت و سهولت استفاده است. دیسک‌های خارجی نیز از طریق رابط‌های محلی ارتباط برقرار می‌کنند مانند SCSI، USB و Fire wire، تکنولوژیهای راه دور نیز کاربرد دارند مانند ethernet، iscsi و یا کانال الیافی. این سیستم‌ها مانند نوار مجازی، حامی مقدار فضای دیسک هستند. ؛ دیسک نوری: یک CD قابل خواندن یک وسیله حمایتی دارد. مزیت CD آن است که در هر ماشینی با CD-ROM ذخیره می‌شود. CDها می‌توانند ارزان باشند. فرمت اصلی DVD می‌باشند. فرمت نوری از نوع WORM است که می‌تواند اهداف بایگانی را به دنبال داشته باشد. دیگر فرمت‌ها نیز مانند CDRW و DVD- RAM نقش مهم دارند. HD- DVD جدید می‌تواند مقدار داده‌های انباشته شده را افزایش دهد. دیسک نوری ممنوعیت خاص دارد. ؛ دیسک فلاپی: در طی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده شد. کاربرها اغلب از نوع نسخه برداری استفاده می‌کنند. ظرفیت کم داده‌ای دیسک می‌تواند عامل طرد آن باشد. ؛ ذخیره حالت جامد: نیز در حافظه فلاش، درایو انگشتی و USB، رسانه Smart، memory و کارت دیجیتالی دیده می‌شود. این نوع درایوها پرهزینه هستند. آنها ظرفیت کم و سهولت استفاده دارند.
 مدیریت ذخیره داده ای:
صرف نظر از مدل ذخیره، رسانه‌های داده‌ای نقش مهم در حمایت دارند و باید یک تعادل بین هزینه و امنیت برقرار شود.
این ذخیره رایج‌ترین نوع است و می‌تواند در زمان میلی ثانیه عمل کند، یک نمونه از آن استفاده ازدیسک درونی ویا ارایه دیسک می‌باشد. این ذخیره بسیار سریع می‌باشد و می‌تواند در بعضی موار دحذف شود. حذف داده‌ها در مقابل یک نوع ویروس عملی است.این ذخیره ارزان تر است و به طور پیوسته نمی‌باشد ولی نقش حمایتی مهمی دارد. یک مثال در این جا مربوط به یک کتابخانه نواری است که زمان ذخیره طولانی دارد مانند چند میلی ثانیه. این وسیله نقش مهم در حرکت رسانه‌ها ایفا می‌کند. در حالت offline نیز مانند online عمل خواهد شد و یک تعامل انسانی برای عملکرد رسانه نیاز است. این به سادگی ذخیرهDR به سرمایه زیاد نیاز دارد حمایت می‌تواند روش ارجح در حرکت داده‌هاDR باشد. انعکاس دیسکDR است. نیز عامل حفظ داده‌های به سایت نواری در فایل است. دسترسی می‌تواند بیش از یک ساعت باشد. در سایت حمایتی و مرکز بازیافت نیز چندین نوع محل وجود دارد که نمی‌توانند به خوبی عمل بازیافت را انجام دهند. سیستم‌های کامپیوتری می‌توانند به خوبی طراحی شبکه‌ها را الزامی کنند. بعضی از سازمان‌ها دارای مرکز خاص هستند که به این سناریو مجهز است.

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =