با موافقت دولت، دستورالعمل و ضوابط فنی بانک های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات ابلاغ شد.

به گزارش ایران نت، وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد بند (ب) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب – 1389- تصویب کرد؛ در اجرای بند (الف) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل و ضوابط فنی بانک های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات تعیین می شود.بر این اساس، ساز و کار اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی شامل؛ ارسال اطلاعات خدمات قابل ارائه پس از تایید حراست دستگاه مربوط، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، معرفی نماینده تام الاختیار و مطلع در امور خدمات الکترونیکی دستگاه های مرکزی به سازمان فناوری اطلاعات ایران حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، اعلام اقلام اطلاعاتی قابل ارائه خود به سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تایید حراست دستگاه، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، استفاده از روش ها و استانداردهای باز در سیستم های اطلاعاتی خود برای به اشتراک گذاری اطلاعات، ارسال مستندات مربوط به اجرای مفاد این دستورالعمل به سازمان فناوری اطلاعات ایران و ارائه خدمات اشتراک گذاری به صورت آزمایشی (پایلوت) پس از تایید مستندات مربوط، ارسال گزارش عملکرد مرحله اشتراک گذاری آزمایشی به سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور بازنگری ضوابط فنی مربوط است.
ضوابط تعاملات بین دستگاهی : استفاده از معماری سرویس گرا به عنوان معماری کلان در ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی، استفاده از معماری گذرگاه مشترک سرویس(ESB) در محیط های گسترده و محیط های تعاملی، ثبت تمام اطلاعات ارائه شده با استفاده از مولفه واقعه نگاری ESB، استفاده از پروتکل های مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه زیرساخت ها و نحوه ارائه خدمات و به اشتراک گذاری اطلاعات، استفاده از استانداردهای تبادل اطلاعات (پروتکل ها و زبان ها) در خصوص انتقال اطلاعات خود در درون و بیرون سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان ضوابط تعاملات بین دستگاهی تعیین می شود.
استاندارهای لازم الاجرا در مدیریت فرایندها :استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ISO20000)، استاندارد سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISO27000)، استانداردهای حاکمیت سازمانی فناوری اطلاعات (ISO/IEC29382)(ISO/IEC 38500).
این مصوبه در تاریخ 1392/5/10 پس از تایید محمود احمدی نژاد از سوی محمدرضا رحیمی؛ برای اجرا ابلاغ شده است.

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *